Kişisel Verilerin Düzenlenmesi

Anasayfa > Kişisel Verilerin Düzenlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Emta Şirketler Grubu (“EMTA”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan EMTA’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anlamanız bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz 

 

Ayrıca, iş başvuru formunda referans olarak gösterilmeniz halinde, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi kullanıyoruz.

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız 

İletişim Verisi

Telefon numaranız

Diğer

Meslek bilginiz, çalışan adayı hakkında sorulacak sorulara vereceğiniz cevaplar

 

Yapacağınız telefon görüşmesi sırasında üçüncü kişilere ait kişisel verileri tarafımızla paylaşmanız durumunda, bu kişilerinin bilgilerini tarafımızla paylaştığınız yönündeki gerekli bilgilendirmeyi ilgili kişi ve kurumlara yapmış olduğunuz kabul edilmektedir. 

 

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

 

EMTA olarak kişisel verilerinizi,

 

 • emtaticaret.com adresinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
 • Çalışan adayı tarafından doldurulan iş başvuru formu,
 • Referans kontrol formu

 

vasıtasıyla kimi zaman dijital kimi zaman dijital olmayan yollarla (KVKK’da otomatik olan veya olmayan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

 

EMTA olarak kişisel verilerinizi;

 

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemeler gereğince sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini (Örneğin, tutulan erişim kayıtlarını, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemelerden doğan bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ilgili kurumlarla paylaşmak zorundayız.),
 • İş başvuru formunda referans olarak gösterilmeniz halinde çalışan adayı bilgilerinin doğruluğunun teyidi (Örneğin, iş başvuru formu ile topladığımız çalışan adayına ait bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacı ile iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.)
 • işlemekteyiz.)

 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

 

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

 

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

 • Sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlerimize,
 • Seçme ve yerleştirme süreçlerinde uygun şirket ve departmanda istihdam edilebilmeniz ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla grup şirketlerimize,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmi kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

 

aktarılabilmektedir.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. Maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

 

Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

EMTA olarak, emtaticaret.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve EMTA’nın gizlilik ilkelerinin sadece emtaticaret.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

 

HABERLER

 • >> Kişisel Verilerin Korunması belgesini kontrol edebilirsiniz.

 • Web sitemiz yayında. En güncel bilgilere ulaşabileceğiniz web sitemiz yayında.

 • Genel Ürün Kataloğumuz Çıktı. Kataloğa dijital ortamda ulaşmak için TIKLAYIN.

İLETİŞİM

İstasyon Mahallesi İbişağa Caddesi 34940
No: 4 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE

T: +90 216 446 66 06 (Pbx)
F: +90 216 446 43 93

Copyright 2016 © EMTA Ticaret ve Pazarlama A. Ş.